ระบบการบำบัดน้ำเสีย การหมุนเวียนน้ำและไอน้ำกลับมาใช้ใหม่

น้ำเสียจากโรงงานจะเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนจะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ติดตั้งระบบทำนำร้อน โดยใช้ไอน้ำร้อนที่ได้จากกระบวนการอบที่นอน

นำน้ำกระบวนการล้างที่นอนกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการได้ถึง 42%