การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เทพเทกซ์เล็งเห็นโอกาสในการคิดค้นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและรูปทรงแบบอื่นๆจากยางพาราธรรมชาติ นำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหลากหลายบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอุตสากรรมที่นอน เช่น; อุตสาหกรรมรองเท้า ยานยนต์ กีฬา ไลฟ์สไตล์ และบรรจุภัณฑ์