เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

เทพเทกซ์ ผลิตโฟมยางพาราโดยใช้กระบวนการดั้งเดิมที่เรียกว่า Dunlop Process กระบวนการนี้มีขั้นตอนและความซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการ Talalay Process จึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า

ยางพาราที่ผลิตด้วยกระบวนการ Dunlop Process มีความหนาแน่นและตวามยืดหยุ่นมากกว่ายางพาราจากกระบวนการ Talalay Process ห้องปฏิบัติการทดสอบของเทพเทกซ์ได้คัดสรรเฉพาะน้ำยางคุณภาพสูงสุดเพื่อความทนทานที่ดีขึ้น จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของที่นอนได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ที่นอนของเทพเทกซ์จึงสามารถใช้งานยาวนานถึง 20 ปีซึ่งยาวนานกว่าที่นอนทั่วๆไป และช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแต่เครื่องจักรในกระบวนการผลิตเท่านั้น เทพเทกซ์ยังให้ความสำคัญกับขั้นตอนในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบจนถึงแผนงานในแต่ละวัน