ความรับผิดชอบต่อสังคม

เทพเทกซ์มีความตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพของลูกจ้าง ลูกค้า และสังคมที่เราอยู่ โดยการสนับสนุนเรื่องของค่าครองชีพ ครอบคลุมถึงการรักษาด้านสุขภาพ

ประเทศไทยเป็นจุดหมายของแรงงานต่างด้าวในประเทศใกล้เคียง (จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว) อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆทำได้ยาก เทพเทกซ์ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์พื้นฐานอย่างเป็นธรรม