การกำจัดที่นอนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดในการรักษาสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการก่อตั้งบริษัทเทพเทกซ์ในปี พ.ศ. 2558 โดยการตระหนักได้ว่าที่นอนเป็นปัญหาร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อถึงคราวต้องกำจัดทิ้ง

ที่นอนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยชิ้นส่วนแตกต่างกันมักจะมีค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลที่สูงมาก ซึ่งท้ายที่สุดมักจบลงด้วยการฝังกลบทำลาย ที่นอนจึงกลายเป็นมวลขยะขนาดมหึมาที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ทั้งเหล็กจากขดสปริง/ขดลวด ยางพาราสังเคราะห์ เส้นใย และผ้าเป็นต้น โดยกระบวนการกำจัดสามารถทำได้ 2 ทาง คือการรีไซเคิลและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ที่นอนยางพาราธรรมชาตินั้นสามารถรีไซเคิลได้ง่ายจึงเป็นทางออกที่สร้างความยั่งยืนได้มากกว่า และมั่นใจได้ว่า ท้ายสุดแล้ว ถึงจะทำลายด้วยการฝังกลบ ที่นอนยางพาราจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ