อุตสาหกรรมเครื่องนอน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

เทพเทกซ์ตั้งมั่นในการผลิตที่นอน หมอน ท๊อปเปอร์ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราจากยางพาราธรรมชาติ 100% สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนอนมาตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งในปีพ.ศ.2557

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้พัฒนา คิดค้น วิจัยผลิตภัณฑ์อื่นๆจากโฟมยางพารา เพื่อมองหาตลาดอื่นๆนอกจากในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนอน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการท้าทายตัวเอง ด้วยการพัฒนาโฟมยางพาราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม