ที่นอนปรับอุณหภูมิ Temperature Controlled Mattress

ที่นอนทุกแบบของเราสามารถประกอบเข้ากับเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ (ด้วยระบบน้ำ) เพื่อปรับอุณหภูมิที่นอนให้ร้อนหรือเย็นได้

หลักการทำงาน

  • ท่อขนาดเล็กซึ่งถูกฝังอยู่ภายในที่นอนจะเป็นตัวส่งน้ำให้หมุนเวียนภายในได้อย่างสะดวก สามารถควบคุมอุณหภูมิบนพื้นผิวได้อย่างคงที่และสม่ำเสมอ
  • กระบวนการผลิตของเรามีการจดสิทธิบัตร โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตที่นอนยางพารามาผสมผสานกับการใช้ระบบน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิของที่นอน
  • ปราศจากสายไฟฟ้าในตัวที่นอน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือคลื่นไฟฟ้าที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
  • ช่วยปรับอุณหภูมิเพื่อตอบรับเฉพาะผู้ใช้งาน ไม่ใช่สภาวะโดยรอบ จึงช่วยประหยัดพลังงาน (และประหยัดเงินค่าไฟในกระเป๋า) ได้
Watch this short video about our temperature controlled latex mattress.

รับชมวิดีโอสำหรับที่นอนปรับอุณหภูมิ

เครื่องควบคุมอุณภูมิร้อน/เย็น

ที่นอนของเราผ่านการทดสอบกับเครื่องควบคุมอุณภูมิร้อน/เย็นหลากหลายแบรนด์ เราสามารถให้บริการช่วยเลือก อุปกรณ์หรือรุ่นที่ปลอดภัย เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้าได้