ความไม่สมบูรณ์แบบของยางพาราธรรมชาติ

ยางพาราที่ดูสมบูรณ์แบบส่วนใหญ่มักจะผสมยางพาราสังเคราะห์หรือสารเคมีต่างๆเข้าไปในส่วนผสม เนื่องจากเทพเทกซ์ยึดมั่นในการผลิตยางพาราที่ไม่ผสมยางสังเคราะห์ กระบวนการผลิตยางพาราธรรมชาติจึงควบคุมได้ยากกว่า และอาจจจะส่งผลให้เกิดความไม่สมบูรณ์แบบบนตัวที่นอนได้ ถึงกระนั้นการควบคุมคุณภาพก็ยังแสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในมาตรฐานของบริษัทฯ และไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพหรือความทนทานของตัวโฟมยางในการใช้งานแต่อย่างใด

ตัวอย่างความไม่สมบูรณ์แบบของตัวโฟมยาง

  • การเปลี่ยนสี หรือสีเหลืองที่เกิดจากกระบวนการอบ
  • รอยแตกหรือรอยฉีกขาดจากการดึงชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
  • ช่องว่างที่เกิดจากรูระบายอากาศระหว่างกระบวนการอบ
  • รอยที่พบได้จากการฉีดแม่พิมพ์
  • จุดดำหรือน้ำตาลที่เกิดจากน้ำยางพาราที่ตกตะกอน
  • ผิวหน้าที่ไม่เรียบที่เกิดจากการสไลด์ชิ้นงานเป็นแผ่น

ดังนั้นแล้ว ยางพาราจึงไม่จำเป็นต้อง ดูเพอร์เฟค เพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีปลอกมาสวมทับอีกชั้นหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือหมอน)