ข่าวประชาสัมพันธ์

CIFM/Interzum 2020

ที่นอนยางพาราปรับอุณหภูมิ

Watch this short video about our temperature controlled latex mattress.

วีดิโอเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างยางพาราธรรมชาติกับยางพาราสังเคราะห์

Value Creation Day – DITP Open House

ห้องสมุดวัสดุ Material Connexion Library

Covid-19: สารถึงประชาชนชาวจีน

สารจากเทพเทกซ์แสดงความห่วงใยถึงประชาชนชาวจีนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19

Certified Organic Latex