D.E.W.A. D.E.W.I. Project 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) ร่วมกับ Thinkk Studio ในการจัดโครงการ D.E.W.A. D.E.W.I. 2021 (Design from Waste of Agriculture and Industry) โดยได้คัดเลือกแบรนด์ที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจแบบ circular economy มาจำนวนทั้งหมด 15 แบรนด์ เทพเทกซ์มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ฮีโร่อีกครั้งในปีนี้

โดยแนวคิดหลักๆ คือการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ ที่นี่