Certified Organic Latex

บทความในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post (ฉบับวันที่ 19/08/2019) ได้อธิบายให้เห็นว่าทำไมเทพเทกซ์จึงเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองยางพาราออร์แกนิค โดยการสนับสนุนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)