อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุตกแต่งบ้านมักชื่นชอบในความทนทานและความยืดหยุ่นยางพาราธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำไปปรับให้เกิดความแน่นหรือฉีดลงแม่พิมพ์เพื่อทำให้เกิดรูปร่างต่างๆได้