อุตสาหกรรมสุขภาพ

ที่นอนเพื่อสุขภาพของเทพเทกซ์ได้รับการพัฒนาคิดค้รเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ป่วย

เทพเทกซ์ยังสามารถผลิตหมอนสุขภาพ หมอนข้างสุขภาพ ที่รองนั่งสำหรับรถเข็น และเบาะรองสุขภาพจากยางพาราธรรมชาติ สำหรับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลทั่วไป