สีจากยางพารา

หลายผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเป็นสีจากยางพารา ในความเป็นจริงมักผสมสารเคมีจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น อะคริลิก และมักจะมีส่วนประกอบของยางพาราธรมมชาติในปริมาณที่น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย

เทพเทกซ์ได้พัฒนาคิดค้นสีจากยางพาราสำหรับธุรกิจการพิมพ์สกรีน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับหมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมจากอุตสากรรมปิโตรเคมี แต่ไม่มีสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อผสมเข้ากับเม็ดสีธรรมชาติแล้ว จะช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และเครื่องทอ