ยางพาราผสมชาร์โคลจากกะลามะพร้าว

ที่นอนยางพาราผสมชาร์โคลจากกะลามะพร้าวสามารถช่วยกรองอากาศบริเวณโดยรอบให้บริสุทธิ์ได้
Theptex charcoal latex

การระเหยของสาร volatile organic compounds (VOC)

ที่นอนทั่วไปพบว่ามีสาร VOC = เป็นพิษต่อร่างกาย
ที่นอนยางพาราธรรมชาติ100%ไม่มี VOC = ไม่มีก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกาย
นอนยางพาราผสมชาร์โคลจากกะลามะพร้าวช่วยดูดซับสาร VOC = ทำให้อากาศบริสุทธิ์