ยางพาราบด

ยางพาราถูกนำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน

สามารถนำมาใส่ในหมอน หมอนบีนแบ็ค ของเล่น หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการให้เกิดความ เด้งและยืดหยุ่น