ยางพาราธรรมชาติ (ออร์แกนิค)

ยางพาราธรรมชาติ

เทพเทกซ์ได้รังสรรค์น้ำยางพาราจากสวนยางพาราที่ดีที่สุดของไทย เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการขึ้นโฟม และมีความเป็นธรรมชาติ 100% คงต้องขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสรรสิ่งดีๆให้กับเรา ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบจากการยางแห่งประเทศไทยว่า มีส่วนประกอบจากยางพาราธรรมชาติไม่น้อยกว่า 96% เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในหกบริษัททั่วโลกที่ผลิตยางพารา โดยปราศจากการผสมยางสังเคราะห์ (SBR) ในผลิตภัณฑ์

ยางพาราออร์แกนิค

ยางพาราออร์แกนิคเป็นผลิตผลจากยางธรรมชาติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ายางธรรมชาติจะปลูกด้วยระบบออร์แกนิคเสมอไป

สวนยางพาราที่ได้รับการรับรองว่าเป็นยางพาราออร์แกนิคจะต้องไม่ใช้สารเคมีใดๆ ก็ตามในแปลงปลูก (ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี) หรือตลอดกระบวนการสร้างน้ำยางของต้นยางเอง เทพเทกซ์เป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้รับการรับรอง IFOAM จากการใช้ยางพาราออร์แกนิคของสวนยางพาราที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย