ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคอื่นๆ

ฝ่ายพัฒนาและวิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท

  • ยางพาราผสมเศษกระดาษ
  • ยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ
  • ยางพาราจากสีธรรมชาติ
  • ยางพาราติดตาข่าย
  • ยางพาราสำหรับเคลือบกระดาษ
  • ยางพาราแผ่น
  • และอื่นๆ