บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่มาจากยางพารานั้นสามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากแรงกระแทกไม่ว่าจะในแนวดิ่งหรือในแนวราบ และเป็นวัสดุทางเลือกที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าโฟม PU หรือ EVA


เนื่องจากยางพารายังไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความหรูหราให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ และช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้


ดีไซเนอร์ของเราจะช่วยคุณออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรองรับระดับการกันกระแทกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้