การเก็บน้ำยางพารา

น้ำหล่อเลี้ยงดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อปกป้องต้นยางพาราจากแบคทีเรียและแมลงต่างๆ

เกษตรกรสวนยางจะต้องใช้ความระมัดระวังในการค่อยๆ กรีดเพื่อเปิดผิวของเปลือกต้นยางออกในลักษณะเป็นเกลียวรอบต้น เพื่อปล่อยให้น้ำยางค่อยๆไหลลงมาในภาชนะที่เตรียมไว้

ต้นยางพารา 1 ต้น สามารถผลิตน้ำยางได้ในปริมาณ 150กรัม/คืน ในการผลิตที่นอนยางพาราขนาด king จำนวน 1ตัว จำเป็นต้องใช้น้ำยางจากต้นยางถึง 1600 ต้น

ต้นยางพาราโดยทั่วไปแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวเป็นน้ำยางพาราได้ระยะเวลายาวนานถึง 30 ปีก่อนที่ตัวต้นยางจะค่อยๆ ผลิตน้ำยางในปริมาณที่น้อยลง เมื่อถึงเวลานั้นเกษตรกรจะโค่นต้นยางลงและเริ่มปลูกใหม่อีกครั้ง หมุนเวียนไปเป็นวงจร ไม้ยางพาราถือเป็นวัสดุไม้ที่มีคุณภาพดีในการใช้ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากไม้

แต่เดิมต้นยางพารามีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้ในภูมิอากาศพื้นถิ่นที่เหมาะสม แต่ปัจจุบันพบได้มากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา ต้นยางพาราไม่สามารถเติบโตได้ในแถบยุโรปเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ยางพาราที่มักจะถูกโฆษณาว่ามาจากแถบยุโรปจึงมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือจากการนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น