การซ่อมแซมและปรับขนาดที่นอน

ที่นอนยางพาราธรรมชาติสามารถนำมาตัดแต่งเพื่อลดขนาดให้เหมาะกับเตียงขนาดเล็ก หรือแม้แต่ต่อขยายที่นอนหลังเก่าให้ขนาดใหญ่ขึ้นได้

ชั้นยางพาราสามารถเติมแต่งชั้นด้านบนได้ เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งาน หรือเพิ่มความนุ่มสบายสำหรับที่นอนหลังเก่า (ให้แน่นขึ้นหรือนุ่มลง)

และยังสามารถทำความสะอาด หรือเปลี่ยนปลอกนอกให้ที่นอนหลังเก่าเป็นที่นอนหลังใหม่ได้

สำหรับการซ่อมแซมและปรับขนาดที่นอนนั้น เทพเทกซ์จะช่วยเลือกสรรให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ตัวอย่างงานที่เทพเทกซ์ซ่อมแซมที่นอนหลังเก่า