เทพเท็กซ์เข้าร่วมแคมเปญ D.E.W.A – DESIGN

เทพเท็กซ์เข้าร่วมแคมเปญ D.E.W.A – DESIGN from Waste of Agriculture กับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงพาณิชย์ Theptex ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกจากขยะ