อุโมงค์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด -19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เทพเทกซ์จึงจัดทำอุโมงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสภายในโรงงาน โดยที่พนักงานรวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนจะต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อเพื่อเข้าสู่ภายในบริเวณอาคาร ซึ่งอุโมงค์นี้ช่วยยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และ เชื้อราที่ติดมากับเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ เพราะเทพเทกซ์ห่วงใยไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราทุกคนด้วย เราจะสร้างอนาคตที่สดใสและฝ่าวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน