ห้องสมุดวัสดุ Material Connexion Library

เทพเทกซ์ภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้จัดโชว์วัสดุยางพาราธรรมชาติบนฐานข้อมูลวัสดุและห้องสมุดวัสดุของ Material Connexion ที่จัดแสดงทั่วโลก ทั้งนิวยอร์ก กรุงเทพ บิลเบา แดกู มิลาน สโกเปีย และโตเกียว