วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564: Belgium and Luxembourg Day (การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน)

เทพเทกซ์ เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับท่าน  H.E. Sibille de Cartier d’Yves ว่าที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย ท่าน  H.E. Mr. Jean-Paul Senninger เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย และ คุณ Philip Coates กรรมการบริหารหอการค้าเบลเยียม – ลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย