รูปร่างอื่นๆตามความต้องการ

ด้วยประสบการณ์ที่เทพเทกซ์มีมากว่า 15 ในการผลิตยางพารา และด้วยการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ ทำให้เทพเทกซ์สามารถพัฒนาแม่พิมพ์และผลิตสินค้าได้ในทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกความหนา และ/หรือทุกความหนาแน่น