ยางพาราและชั้นใยมะพร้าว

หากต้องการเพิ่มเติมความสบายในการนอนหลับมากขึ้น สามารถเสริมชั้นใยมะพร้าวที่แน่นขึ้นคู่กันกับชั้นยางพาราหนานุ่มได้

ใยมะพร้าวสามารถนำมาเพิ่มเติมในยางพาราได้ทุกขนาด