พนักงานเทพเทกซ์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

เทพเทกซ์ได้จัดให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ supervisors leaders และพนักงาน ทั้งไทยและต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว เพื่อความปลอดภัยภายในโรงงานและรอบข้างโรงงาน

เราจะสู้ไปด้วยกัน