การทำความสะอาดฆ่าเชื้อตู้ส่งสินค้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด – 19

เชื้อไวรัส Covid-19 ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างตู้คอนเทนเนอร์ได้เมื่อเทียบกับระยะเวลาการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ แต่เมื่อลูกค้าต้องการให้ทางเทพเทกซ์ฆ่าเชื้อก่อนนำงานเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ทางเราก็ดำเนินการตามที่ลูกค้าต้องการเพราะเราใส่ใจลูกค้าเสมอ